ทีมงาน

 

บำเหน็จ ประทุมถิ่น
ผู้บริหาร

ยุวดี ประทุมถิ่น
ผู้บริหาร

เพ็ชรชดา จันทร์เทียมเพชร
ผู้จัดการด้านการเงิน

 

วรัญญา ประทุมถิ่น
ผู้จัดการการตลาดและการขาย

วรยุทธ์ แดงทอง
ผู้จัดการวิศวกร

คุณาวุฒ จุลณเวช
ผู้จัดการการผลิต