การร่วมมือที่ดีมาพร้อมกับผลประโยชน์ที่ดี

 

Siemensเป็นหนึ่งในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในโลก TAMCO ได้รับโอกาสอันดีที่ได้เป็นผู้ถือใบอนุญาติการผลิตของSiemens ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เราผลิตตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ (SIVACON S8) และตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าแรงกลาง (SIMOPRIME) พวกเราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันของเราจะให้ผลประโยชน์ที่ดีต่อลูกค้าในอนาคต