ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ปีค.ศ. 1992 ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

เราเป็นหนึ่งในบริษัทไฟฟ้าในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

TAMCO มีบริษัทในเครือถึง 8 บริษัททั่วประเทศ เราให้ความสนใจไปที่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทางออกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี เราสามารถให้คำมั่นสัญญาได้อย่างมั่นใจว่า เราจะพัฒนาคุณภาพของสินค้า การบริการ และบริษัทอย่างเป็นองค์รวมต่อๆไป

 
IMG_6640.jpg

ยุวดี ประทุมถิ่น
กรรมการผู้จัดการ

IMG_7220.jpg

วรยุทธ แดงทอง
ผู้จัดการวิศวกร

IMG_6395.jpg

วรัญญา ประทุมถิ่น
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

IMG_6941.jpg

วุฒิชัย มีพึ่ง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

IMG_7258.jpg

คุณาวุธ จุลณะเวช
ผู้จัดการโรงงาน

IMG_6724.jpg

ศราวุธ ทองจำรัส
หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ!

ชื่อจริงและนามสกุล *
ชื่อจริงและนามสกุล
ประสบการณ์/การศึกษา
โทรศัพท์ *
โทรศัพท์