ประสิทธิภาพ เรียบง่าย เชื่อถือได้

 

TAMCO มุ่งที่จะให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความไว้วางใจแก่ลูกค้า ทุกๆสินค้าที่เราผลิตนั้นถูกผลิตโดยพนักงานของเราที่มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และความตั้งใจ เราใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานเพื่อที่สินค้าของเราจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา สินค้าของเรามีหลายประเภทเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเรายังสามารถผลิตสินค้าสั่งทำตามความต้องการที่เจาะจงของลูกค้าได้อีกด้วย 

 
               ตู้สวิชบอร์ดแบบมาตรฐาน

               ตู้สวิชบอร์ดแบบมาตรฐาน

                        ตู้มาตรฐาน CX

                        ตู้มาตรฐาน CX

                     รางเดินสายไฟ

                     รางเดินสายไฟ

                      ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า

                      ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า

              ตู้ PC

              ตู้ PC

               รางเดินสายไฟ (ไวร์เวย์)

               รางเดินสายไฟ (ไวร์เวย์)

                      คอนโซล (ตู้เฉียง)

                      คอนโซล (ตู้เฉียง)

                   ระบบชั้นวางสินค้า

                   ระบบชั้นวางสินค้า

                        รางเคเบิล

                        รางเคเบิล