ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ปีค.ศ. 1992 ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

เราเป็นหนึ่งในบริษัทไฟฟ้าในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

TAMCO มีบริษัทในเครือถึง 8 บริษัททั่วประเทศ เราให้ความสนใจไปที่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทางออกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี เราสามารถให้คำมั่นสัญญาได้อย่างมั่นใจว่า เราจะพัฒนาคุณภาพของสินค้า การบริการ และบริษัทอย่างเป็นองค์รวมต่อๆไป